Alicja Kociemba adwokat Poznań

Alicja Kociemba
adwokat

Jestem adwokatem wpisanym na listę Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Prowadzę Kancelarię w Poznaniu, ale pomoc prawną świadczę na terenie całego kraju.

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w jednej z największych kancelarii adwokacko – radcowskich w Polsce. Odbyłam także staż w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, Departamencie Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Cały czas pogłębiam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności potrzebne w pracy adwokata, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. Sama również prowadzę szkolenia z naciskiem na praktyczne aspekty omawianego tematu.

Jestem autorem opracowań i analiz o tematyce prawnej, publikowanych w systemach informacji prawnych,  współautorem wydawnictw książkowych, a także uczestnikiem projektów badawczych.

Współpracuję z notariuszami, doradcami podatkowymi, specjalistami z zakresu księgowości, kadr i płac oraz tłumaczami przysięgłymi. Dzięki temu, zapewniam kompleksową obsługę zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Zasady współpracy

paper, business, finance

Prawo karne i wykroczenia

- obrona na każdym etapie postępowania, także podczas czynności po zatrzymaniu i na posiedzeniu aresztowym
- reprezentacja pokrzywdzonego od złożenia zawiadomienia, aż po prawomocne zakończenie sprawy
- udział jako pełnomocnik świadka podczas przesłuchania

PRAWO PRACY

- reprezentowanie pracownika lub pracodawcy
we wszelkich sprawach ze stosunku pracy

Bieżąca obsługa
podmiotów gospodarczych

- kompleksowa pomoc prawna, dopasowana do potrzeb i realiów danej branży
- prawne wsparcie w codziennym prowadzeniu biznesu

porady prawne

udzielane podczas spotkania w Kancelarii lub on-line

Prawo cywilne i rodzinne

- sprawy z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań, spadków,
- sprawy o alimenty, kontakty, władzę rodzicielską, o rozwód
- reprezentowanie w toku całego postępowania sądowego
lub w uzgodnionej części

prawo ADMINISTRACYJNE

- reprezentacja stron przed organami i sądami administracyjnymi

sporządzanie i opiniowanie umów

- przygotowanie wzory lub konkretnej umowy
- opiniowanie umów przygotowanych przez drugą stronę, w tym wskazanie możliwych rozwiązań lub zagrożeń

Szkolenia

Opinie prawne

obejmujące analizę stanu prawnego, stanu faktycznego oraz klarowne wnioski

ul. Młyńska 3/6, II piętro
61-729 Poznań

tel. 506 109 990

adwokat@kociemba.pl

Stały mediator sądowy

Jestem wpisana na listę stałych mediatorów sądowych, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Stacjonarne mediacje prowadzę w Poznaniu, a przy użyciu nowoczesnych technologii na obszarze całego kraju.

Jestem uprawniona do przeprowadzania mediacji zarówno w trakcie trwania postępowania sądowego (mediacja sądowa), na podstawie postanowienia sądu, jak i przed postępowaniem oraz w jego trakcie na podstawie woli stron (mediacja pozasądowa).

Mediacja jest jedną z form alternatywnego rozwiązywania sporów. Jej celem jest wypracowanie pomiędzy stronami sporu porozumienia, bez potrzeby angażowania organów wymiaru sprawiedliwości.

Mediacja jest dobrowolna, bezstronna, neutralna oraz poufna. Trwa krócej niż postępowanie sądowe oraz związana jest z mniejszymi kosztami.

tel. 506 109 990

mediator@kociemba.pl