Alicja Kociemba adwokat Poznań

Alicja Kociemba

 • jestem adwokatem wpisanym na listę Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu oraz stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu
 • ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • sporządzam analizy i opracowania praktyczne, jestem współautorką książek o tematyce prawniczej dla praktyków, uczestniczę w projektach badawczych oraz organizuję szkolenia
 • posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas samodzielnego wykonywaniu zawodu adwokata, a także w jednej z największych kancelarii adwokacko – radcowskich w Polsce, podczas stażów w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, Departamencie Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

adwokat

 • świadczę pomoc prawną na terenie całego kraju
 • zapewniam kompleksową obsługę prawną nawet złożonych, wielowątkowych spraw, dzięki współpracy z notariuszami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, tłumaczami przysięgłymi
 • posiadam bogate doświadczenie procesowe, zdobyte podczas prowadzenia interdyscyplinarnych spraw o wysokim stopniu skomplikowania
 • prowadzę sprawy cywilne, karne, pracownicze oraz administracyjne, w szczególności związane z ochroną zdrowia i prawem medycznym
 • specjalizuję się w obsłudze prawnej ochrony zdrowia 

obsługa prawna ochrony zdrowia

Lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, technik masażysta, opiekun medyczny czy przedstawiciel innego zawodu medycznego może czuć się zagubiony w gąszczu zasad i przepisów, regulujących wykonywanie przez niego zawodu.

Podobnie przedstawiciel podmiotu leczniczego czy osoba prowadząca indywidualną praktykę, którym przychodzi zmierzyć się zarówno z zagadnieniami prawnymi pacjentów, jak i współpracowników.

Znając oraz rozumiejąc problemy powyższych grup zawodowych, szczególną uwagę zawodową skupiam na obsłudze prawnej ochrony zdrowia.

Obsługa prawna ochrony zdrowia adresowana jest do:

 • podmiotów leczniczych
 • indywidualnych praktyk zawodowych
 • przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych 
 • niemedycznych pracowników ochrony zdrowia

świadczona jest:

 • podczas konsultacji (osobiście w siedzibie Kancelarii lub online)
 • na podstawie jednorazowego zlecenia
 • w ramach zlecenia obsługi procesu (reprezentacja przed sądami i innymi organami na każdym etapie postępowania)
 • podczas bieżącej obsługi prawnej

 dotyczy relacji prawnych:

 • podmiotu leczniczego z:
  • pracownikami/zleceniobiorcami/stroną „kontraktu”
  • pacjentami
  • kontrahentami
  • organami państwowymi, sądami
 • osób wykonujących zawody medyczne z:
  • pracodawcą/zleceniodawcą/zamawiającym
  • pacjentem,
  • organami samorządu zawodowego,
  • organami państwowymi, sądami
 • osób wykonujących zawody niemedyczne z:
  • pracodawcą/zleceniodawcą/zamawiającym
  • pacjentem,
  • organami państwowymi, sądami
paper, business, finance

mediator

O mediacji

 • mediacja to jedna z form alternatywnego rozwiązywania sporów, której celem jest wypracowanie porozumienia skonfliktowanych stron bez angażowania organów wymiaru sprawiedliwości
 • jest dobrowolna, bezstronna, neutralna oraz poufna, trwa krócej niż postępowanie sądowe oraz jest związana dla stron z mniejszymi kosztami
 • może być przeprowadzona poprzez osobiste spotkanie stron postępowania lub online

Mediator

 • jako mediator wpisany na listę stałych mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Poznaniu, prowadzę:
  • mediacje sądowe – w trakcie trwania postępowania sądowego na podstawie postanowienia sądu,
  • mediacje pozasądowe – przed postępowaniem oraz w jego trakcie na podstawie woli stron

 

szkolenia dla ochrony zdrowia

Doświadczenie i wiedzę przekazuję podczas szkoleń uwzględniających praktyczne aspekty omawianego zagadnienia. Tematyka i zakres szkolenia są ustalane indywidualnie, według potrzeb Klienta oraz każdorazowo dostosowane do odbiorców szkolenia. Szkolenia przeprowadzam osobiście – u Klienta lub online.

Szkolenia kierowane są do:

 • podmiotów leczniczych
 • pracowników medycznych i niemedycznych ochrony zdrowia

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • zwiększa swoje kompetencje pracownicze lub menedżerskie
 • ma większą świadomość prawną, w tym także w zakresie swoich uprawnień i obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności
 • nabywa umiejętności rozwiązywania prostych zagadnień prawnych pojawiających się w codziennej pracy, co zmniejsza ryzyko prawne

oferta szkoleniowa

Przykładowe tematy szkoleń:

 • tajemnica lekarska i zawodowa w postępowaniu karnym
 • opinie biegłych w sprawach medycznych
 • zmiany w wynagrodzeniach w ochronie zdrowia od 1 lipca każdego roku
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • prawa pacjenta
 • nowe zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego
 • ustawa o niektórych zawodach medycznych i konsekwencje jej wprowadzenia dla osób wykonujących te zawody
 • praca zdalna
urban, neourban, hipster

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Alicja Kociemba

ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań
II piętro, domofon 6

NIP: 787 209 13 36

506 109 990

adwokat@kociemba.pl