Alicja Kociemba adwokat Poznań

Alicja Kociemba
adwokat

Jestem adwokatem wpisanym na listę Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w jednej z największych kancelarii adwokacko – radcowskich w Polsce. Odbyłam także staż w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, Departamencie Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Cały czas pogłębiam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności potrzebne w pracy adwokata, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach.

Jestem autorem opracowań i analiz o tematyce prawnej, publikowanych w systemach informacji prawnych oraz współautorem wydawnictw książkowych.

Prowadzę szkolenia dla personelu medycznego (z zakresu tajemnicy medycznej, praw i obowiązków personelu w postępowaniach karnych i cywilnych) oraz dla nieprokuratorskich oskarżycieli publicznych (z zakresu praktycznych aspektów prowadzenia spraw wykroczeniowych).

Współpracuję z notariuszami, doradcami podatkowymi, specjalistami z zakresu księgowości, kadr i płac oraz tłumaczami przysięgłymi. Dzięki temu zapewniam kompleksową obsługę zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Zasady współpracy

paper, business, finance

Prawo karne i wykroczenia

prawo administracyjne

BIEŻĄCA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

sporządzanie i opiniowanie umów,
opinie prawne

Prawo rodzinne i cywilne

prawo pracy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA​

lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, komorników​

SZKOLENIA

ul. Młyńska 3/6, II piętro
61-729 Poznań

tel. 506 109 990

adwokat@kociemba.pl

Stały mediator sądowy

Jestem wpisana na listę stałych mediatorów sądowych, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Jestem uprawniona do przeprowadzania mediacji zarówno w trakcie trwania postępowania sądowego (mediacja sądowa), na podstawie postanowienia sądu, jak i przed postępowaniem oraz w jego trakcie na podstawie woli stron (mediacja pozasądowa).

Mediacja jest jedną z form alternatywnego rozwiązywania sporów. Jej celem jest wypracowanie pomiędzy stronami sporu porozumienia, bez potrzeby angażowania organów wymiaru sprawiedliwości.

Mediacja jest dobrowolna, bezstronna, neutralna oraz poufna. Trwa krócej niż postępowanie sądowe oraz związana jest z mniejszymi kosztami.

tel. 506 109 990

mediator@kociemba.pl