Alicja Kociemba adwokat Poznań

Alicja Kociemba

 • adwokat wpisany na listę Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu
 • stały mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwentka Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • autorka analiz i opracowań praktycznych, współautorka książek o tematyce prawniczej dla praktyków, uczestniczka projektów badawczych, organizatorka szkoleń
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas samodzielnego wykonywaniu zawodu adwokata, a także w jednej z największych kancelarii adwokacko – radcowskich w Polsce, podczas stażów w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, Departamencie Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

adwokat

 • pomoc prawna na terenie całego kraju
 • kompleksowa obsługa prawna nawet złożonych, wielowątkowych sprawach, dzięki współpracy z notariuszami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, tłumaczami przysięgłymi
 • bogate doświadczenie procesowe w sprawach karnych, cywilnych, spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych oraz z zakresu prawa medycznego

specjalizacje

 • prawo medyczne – pomoc prawna dla osób wykonujących zawody medyczne oraz dla podmiotów leczniczych
 • prawo pracy w ochronie zdrowia 
 • prawo karne i wykroczenia – obrona na każdym etapie postępowania, reprezentowanie pokrzywdzonego oraz świadka
 • prawo cywilne – sprawy z zakresu prawa rzeczowego, nieruchomości, zobowiązań, spadków
 • prawo rodzinne – sprawy o alimenty, kontakty, władzę rodzicielską, o rozwód, o zmiany wyroku rozwodowego
 • prawo administracyjne
 • opinie prawne
 • umowy
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych oraz podmiotów leczniczych
 • konsultacje prawne – spotkania w Kancelarii lub online
paper, business, finance

mediator

 • mediacja to jedna z form alternatywnego rozwiązywania sporów, której celem jest wypracowanie porozumienia skonfliktowanych stron bez angażowania organów wymiaru sprawiedliwości
 • jest dobrowolna, bezstronna, neutralna oraz poufna, trwa krócej niż postępowanie sądowe oraz jest związana dla stron z mniejszymi kosztami
 • prowadzę mediacje sądowe (w trakcie trwania postępowania sądowego na podstawie postanowienia sądu), jak i pozasądowe (przed postępowaniem oraz w jego trakcie na podstawie woli stron)
 • możliwość mediacji online

 

szkolenia

 • doświadczenie i wiedzę przekazuję podczas szkoleń uwzględniających praktyczne aspekty omawianego zagadnienia
 • szkolenia adresowane są do pracowników ochrony zdrowia oraz podmiotów leczniczych
 • szkolenia zwiększają świadomość prawną pracodawców oraz pracowników
 • tematyka i zakres szkolenia są ustalane według potrzeb Klienta i dostosowane do odbiorców szkolenia
 • online lub stacjonarnie

oferta szkoleniowa

 • tajemnica lekarska i zawodowa w postępowaniu karnym
 • opinie biegłych w sprawach medycznych
 • zmiany w wynagrodzeniach w ochronie zdrowia od 1 lipca każdego roku
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • prawa pacjenta
 • nowe zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego
 • ustawa o niektórych zawodach medycznych i konsekwencje jej wprowadzenia dla osób wykonujących te zawody
 • praca zdalna
urban, neourban, hipster

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Alicja Kociemba

ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań
II piętro, domofon 6

NIP: 787 209 13 36

506 109 990

adwokat@kociemba.pl